سفارش تبلیغ
صبا ویژن
noavarsabz.ir
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

95/9/8
9:51 ع

معرفی نازل انژکتوری سمپاش :

سمپاش های بومدام دارپشت تراکتوری ازمناسب ترین روش های سمپاشی درمزارع گندم هستند.سمپاش ها ازسه قسمت نازل، پمپ، تانک تشکیل شده اند.نازل ها یکی ازمهمترین اجزای سمپاش هاهستندکه نقش موثری درکیفیت وویژگی های قطرات تولیدشده انددارد.نازل (افشانک) وسیله ای است که محلول موردپاشش رابصورت ذرات ریزباالگوی مشخص پخش می نماید.نازل هاازنظرنوع پاشش وکاربرد دارای انواع مختلفی هستند.بطورکلی دارای دوشاخه اصلی اند: نازل های مخروط پاش که برای پاشش حشره کشها وقارچ کشها کاربرددارند ونازل های بادبزنی یا تی جت که باهدف پاشش علف کش ها کاربردارند.درسمپاش های بومدارپشت تراکتوری ازنازل های تی جت یا بادبزنی استفاده می شود.نازل انژکتوری یا AirMix  درسمپاش های بومدارپشت تراکتوری درمزارع غلات برای سمپاشی علیه علف های هرزکاربرددارند.

دراوایل آذرماه 1395کارگاه کالیبراسیون سمپاش ها توسط شرکت بایرپارسیان درشهرستان دزفول برگزارشددراین کارگاه یک نوع نازل سمپاش بنام نازل انژکتوری  injector nozzle یا  AirMix توسط آقای آرمن لیند مدرس آلمانی معرفی شد.طرزکارنازل انژکتوری بدین صورت است که درکناربدنه نازل های انژکتوری یک روزنه جهت ورودهواوجودداردکه هوا ازبیرون مکیده شده و باذرات محلول سم ترکیب شده وباعث بزرگ ترشدن قطرات محلول سم می شود درنتیجه ازبادبرگی سم درحین سمپاشی جلوگیری می شود.نازل های انژکتوری بدلیل کارایی موثردرسمپاشی مزارع ازچندین سال قبل بصورت گسترده درمزارع کشورهای اروپایی استفاده می شود.ولی این نوع نازل درایران ناشناخته است.

بابردگی سموم یکی ازعوامل بسیارمهم درغیرموثرشدن کنترل شیمیایی علف های هرزاست .بادبرگی سبب بروزمشکلاتی ازقبیل کنترل غیرموثرآفات وبیماری ،اتلاف سم ،افزایش هزینه سم وسمپاشی ،آلودگی محیط زیست وبه خطرافتادن سلامت انسان ودام می شود.استفاده ازنازل های انژکتوری درسمپاش های بوم دارپشت تراکتوری باعث افزایش کارایی سموم وجلوگیری ازبادبردگی محلول سمی وجلوگیری ازآلودگی محیط زیست می شود.

 


مشخصات مدیر وبلاگ
 
محمود پورمحمود[40]
 

به وبلاگ کشاورزی نوآورسبزخوش آمدیدهدف نوآورسبزترویج دانش ونوآوری های کشاورزی درجهت بهبودوتوسعه بخش کشاورزی وخدمت به جامعه کشاورزی است.لطفاماراازنظرات وانتقادات خودمطلع سازید. باتشکر محمودپورمحمود M.pourmahmoud313@yahoo.com


لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
صفحه‌های دیگر
دوستان
 

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ