سفارش تبلیغ
صبا ویژن
noavarsabz.ir
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

96/1/25
6:56 ع

پروفایلر

PROFILER  WG711.2

قارچکش اختصاصی برای کنترل سفیدک داخلی انگور

مزایای پروفایلر :

کنترل عالی ودوام اثرمناسب

دارای خاصیت پیشگیری ومعالجه کنندگی

ترکیب منحصربفردبا دوماده موثرمتفاوت

معرفی پروفایلر:

پروفایلرقارچکشی باخاصیت تماسی وسیستمیک حاوی دوماده موثر 44/5 گرم فلوپیکولید و 666/7 گرم فوستیل آلومینیوم درکیلوگرم است.

ماده موثرفلوپیکوئید درآوندچوبی حرکت می کند ودارای خاصیت تماسی وعبورازبرگ گیاهان است وباخاصیت محافظتی عالی وکمی معالجه کنندگی تاثیرفوری وموثرروی زئوسیورها دارد.فلوپیکولیدمانع ازجوانه زدن قارچ عامل بیماری می گردد.وروی تمام مراحل خانواده اومایستهاموثراست وهیچگونه خطرگیاهسوزی ندارد.

ماده موثرفوستیل درآوندچوب وآبکش (به طرف بالاوپایین گیاه) حرکت می کند.فوستیل باعث تحریک سیستم دفاعی گیاهان می شودوهمچنین مانع ازجوانه زدن اسپورهای قارچ بیماری ونفوذآنهابه داخل بافت گیاهان می شود.خاصیت معالجه کنندگی فوستیل مانع گسترش میسیلیوم واسپرزائی می گردد.

مواردثبت درایران :

پروفایلر در انگور برای بیماری سفیدک کرکی به مقدار 2.5-2 لیتردرهزار به ثبت رسیده است.

دوره کارنس پروفایلردرانگور7روزاست.

مدیریت کاربرد :

جهت جلوگیری ازخسارت وکنترل مناسب بیماری پیشنهادمی شود درصورت مساعدشدن شرایط برای بروزبیماری ویابه محض مشاهده اولین علائم بیماری در3نوبت سمپاشی صورت گیرد.

نوبت اول : قبل ازشروع گلدهی

نوبت دوم : پس ازریزش گلبرگ وتشکیل میوه

نوبت سوم : 10روزبعدازسمپاشی مرحله دوم

جهت جلوگیری ازبروزمقاومت پروفایلررابیش از3 بارمتوالی درطول یک فصل زراعی مصرف ننموده ودرتناوب باسایرقارچ کش هااستفاده کنید. 


مشخصات مدیر وبلاگ
 
محمود پورمحمود[40]
 

به وبلاگ کشاورزی نوآورسبزخوش آمدیدهدف نوآورسبزترویج دانش ونوآوری های کشاورزی درجهت بهبودوتوسعه بخش کشاورزی وخدمت به جامعه کشاورزی است.لطفاماراازنظرات وانتقادات خودمطلع سازید. باتشکر محمودپورمحمود M.pourmahmoud313@yahoo.com


لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
صفحه‌های دیگر
دوستان
 

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ