سفارش تبلیغ
صبا ویژن
noavarsabz.ir
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

96/2/19
11:57 ع

آلیون علفکش جدیدمزارع نیشکر :

نیشکر با نام علمی  Saccharum officinarum  گیاهی گرمسیری و نیمه گرمسیری چندساله است که درسطح وسیعی از استان خوزستان به منظوربرداشت ساقه حاوی قند آن برای تولید شکرو سایرفرآورده های جانبی کشت وکارمی شود.

نیشکردرطی دوران رشد اولیه و تا شروع رشد طولی ساقه که چندین ماه بطول می کشد پوشش محدودی روی خاک داشته وبه شدت به رقابت باعلف های هرز حساس است که در صورت عدم کنترل علف‌های هرز  بالغ بر 70  تا 90 درصد محصول از بین می‌ رود. بنابراین مبارزه باعلف های هرزمزارع نیشکربا استفاده ازعلف کش ها امری ضروری ورایج است. 

علف کش‌هایی که درنیشکر ثبت شده و به کار می‌روند ازبازدارنده‌های فتوسنتز بوده که نحوه عمل مشابهی دارند وازنظرتنوع و طیف علف کشی مناسب نمی‌باشند.علف کش هایی مانند آمترین ، متری بوزین، دیورن وتبوتیورون وآترازین چندین دهه است که به منظورمبارزه باعلف های هرزنیشکراستفاده می شوند.کاربرد مداوم این علفکش ها وعدم رعایت تناوب شیمیایی باعث شده تاثیراین سموم علفکش بروی علف های هرزبشدت کاهش یافته ومقاومت نسبت به این سموم بوجودآمده است.همچنین میزان مصرف این علف‌کش‌ها بسیار بالا می‌باشدکه این امر موجب نگرانی های زیست محیطی شده است. بنابراین معرفی وتنوع بخشیدن به علف‌کش های قابل استفاده در نیشکروجایگزین کردن علف‌کش های موجود پرخطر با علف‌کش های ایمن‌تر وموثربا مقدارمصرف پایین درهکتار امری ضروری است..درراستای تنوع بخشیدن به سموم علفکش نیشکرو مدیریت مقاومت، شرکت بایرآلمان علفکش آلیون را درنیشکرثبت و معرفی نموده است.

علفکش آلیون با ماده موثرایندازیفلام بافرمولاسیون  SC 500 یک علف کش پیش رویشی جدید از گروه آلکیلازین وممانعت کننده از بیوسنتز سلولز است.این علفکش قبل ازسبزشدن بذورعلف های هرزبکارمی رود تا با شروع سبزشدن جوانه ویا گیاهچه مانع ازخروج آنها ازسطح خاک شود.علفکش آلیون با دوز100میلی لیتر درهکتاربه منظورکنترل علف های هرزدرنیشکردرایران به ثبت رسیده است.

ایندازیفلام قوی‌ترین بازدارنده بیوسنتز سلولزی می‌باشد که تا به حال در گروه آلکیلازین کشف شده است ایندازی‌فلام توانایی کنترل طیف وسیعی از علف‌های‌هرز را دارد و کنترل طولانی مدت علف های هرزمزارع نیشکررا با میزان مصرف پایین فراهم می‌کند. بدلیل ترکیب چربی دوستی  ایندازی‌فلام، ضروریست در هنگام کاربرد این علفکش  رطوبت خاک مناسب باشد.

با استفاده از تناوب علف‌کش آلیون با علف‌کش‌های رایج درنیشکرمی توان از مقاومت به علف‌کش‌ها در مزارع نیشکر جلوگیری کرد و به علت پایین بودن میزان مصرف این علف‌کش ، آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از مصرف بالای علف‌کش‌های رایج در نیشکر کاهش یابد.


مشخصات مدیر وبلاگ
 
محمود پورمحمود[40]
 

به وبلاگ کشاورزی نوآورسبزخوش آمدیدهدف نوآورسبزترویج دانش ونوآوری های کشاورزی درجهت بهبودوتوسعه بخش کشاورزی وخدمت به جامعه کشاورزی است.لطفاماراازنظرات وانتقادات خودمطلع سازید. باتشکر محمودپورمحمود M.pourmahmoud313@yahoo.com


لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
صفحه‌های دیگر
دوستان
 

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ