سفارش تبلیغ
صبا ویژن
noavarsabz.ir
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

96/4/1
10:30 ع

 

کشت آفتابگردان درخوزستان :

آفتابگردان گیاهی یکساله است که به دلیل دارابودن مقدارقابل توجهی روغن درسطح جهان ازاهمیت ویژه ای برخورداراست وبخاطرروغن خوراکی آن موردکشت وکارقرارمی گیرد.

آفتابگردان بومی جنوب غربی امریکا ناحیه مکزیکو است و ارقام وحشی آن به مقدار فراوان در آن کشور یافت می شود.آفتابگردان در قرن شانزده میلادی توسط اسپانیایی ها به اروپا برده شد ودراسپانیا وفرانسه به عنوان گیاه زینتی ازآن استفاده می شده است. در قرن نوزده ازاروپا به روسیه برده می شود.دانشمندان روسی به روغن آن پی   برده و برای اصلاح آفتابگردان وافزایش میزان روغن آن تلاش های زیادی کردند به همین دلیل ارقامی که امروزه به عنوان ارقام روغنی در نقاط مختلف جهان کشت می شوند ارقام تجاری واصلاح شده روسی هستند.

کشورهای آرژانتین ، روسیه ،فرانسه و چین مهمترین تولید کنندگان آفتابگردان در جهان به شمار می رود.کشت آفتابگردان درایران ازاواخردوره قاجاردرآذربایجان بامصرف آجیلی رایج شدودردهه 40 بعنوان دانه روغنی کشت شد.استانهای اردبیل ،آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی و فارس مهمترین تولید کنندگان آفتابگردان دیم و مازندران و گلستان مهمترین تولید کنندگان آفتابگردان آبی می باشند.

نیازکشوربه تولیددانه های روغنی به منظورعدم وابستگی به واردات روغن نباتی سبب شده کشت وکارآفتابگردان درسایراستان های کشورکه قابلیت وپتانسیل تولیدآن رادارندموردتوجه قرارگیرد.

شرایط اکولوژیکی استان خوزستان سبب شده که بتوان گیاه آفتابگردان رادربرنامه تناوبی کشت وکارمنطقه قرارداد.درسال های اخیرکشت آفتابگردان دراین استان شروع شده ومورداستقبال کشاورزان خوزستانی قرارگرفته است.

دراستان خوزستان آفتابگردان رامی توان دردوتاریخ نیمه دوم بهمن تا نیمه اول اسفندودرمردادماه کشت کرد.البته درکشت زمستانه بایدازارقام زودرس استفاده کردتازمان گلدهی وبرداشت باگرمای اواخراردیبهشت برخوردنکند زیرادراین حالت گلچه ها آسیب دیده ودانه ها پوک می شوند وارقام دیررس رادرمردادماه کشت کرد.بهترین زمان کاشت آفتابگردان درخوزستان مردادماه می باشد به این ترتیب گلدهی وبرداشت گیاه مصادف باخنکی پاییزمی شود.

توسعه کشت وکارآفتابگردان دراستان خوزستان گامی درجهت پایداری کشاورزی واکوسیستم منطقه وعدم وابستگی به واردات دانه های روغنی وتامین بخشی ازروغن خوراکی موردنیازجامعه است.

 


مشخصات مدیر وبلاگ
 
محمود پورمحمود[40]
 

به وبلاگ کشاورزی نوآورسبزخوش آمدیدهدف نوآورسبزترویج دانش ونوآوری های کشاورزی درجهت بهبودوتوسعه بخش کشاورزی وخدمت به جامعه کشاورزی است.لطفاماراازنظرات وانتقادات خودمطلع سازید. باتشکر محمودپورمحمود M.pourmahmoud313@yahoo.com


لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
صفحه‌های دیگر
دوستان
 

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ