سفارش تبلیغ
صبا ویژن
noavarsabz.ir
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

96/12/5
2:33 ص

بوکتریل یونیورسال

Buctril universal EC 570

علف کش بوکتریل یونیورسال پهن برگ کش انتخابی،تماسی وسیستمیک مزارع گندم ازگروه هیدروکسی بنزوتتریل واسیدفنوکسی کربوکسیلیک می یاشدکه جهت کنترل علف های هرزپهن برگ بصورت پیش رویشی به ثبت رسیده است.

ماده موثربوکتریل یونیورسال پس ازسمپاشی ،سریعاتوسط علف های هرزجذب وبصورت تماسی وسیستمیک آنهاراکنترل می کند.

بوکتریل یونیورسال باتداخل درانتقال الکترون فتوسنتزدرفتوسیستم 2 وهمچنین ازطریق جلوگیری ازرشدمریستم باعث کنترل ونابودی علف های هرزمی گردد.

مزایای بوکتریل یونیورسال :

پهن برگ کش جدیدمزارع گندم

کنترل طیف وسیعی ازعلف های هرزپهن برگ

مناسب جهت استفاده درمدیریت تلفیقی علف های هرز

حاوی دوماده موثرباطرزتاثیرمتفاوت باخاصیت هم افزائی

مواردتوصیه وزمان مصرف :

ثبت شده درمصول گندم بامقدارمصرف 1/5-1/25 لیتردرهکتاردرزمان 6-2برگی علف های هرزپهن برگ

مدیریت کاربرد :

فقط ازسمپاش های پشت تراکتوری بانازل های خط پاش وتنظیم شونده استفاده شود

حجم محلول سمپاشی 400-200 لیترآب درهکتاردرنظرگرفته شود

هنگامی که گیاه تحت استرس قرارگرفته باشد باید سمپاشی راتامناسب شدن شرایط به تعویق انداخت

به منظورپیشگیری ازپدیده مقاومت این سم درتناوب باسایرعلفکش ها بانحوه تاثیرمتفاوت مصرف شود

قابل اختلاط باآتلانتیس است


مشخصات مدیر وبلاگ
 
محمود پورمحمود[40]
 

به وبلاگ کشاورزی نوآورسبزخوش آمدیدهدف نوآورسبزترویج دانش ونوآوری های کشاورزی درجهت بهبودوتوسعه بخش کشاورزی وخدمت به جامعه کشاورزی است.لطفاماراازنظرات وانتقادات خودمطلع سازید. باتشکر محمودپورمحمود M.pourmahmoud313@yahoo.com


لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
صفحه‌های دیگر
دوستان
 

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ