سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
noavarsabz.ir
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی
1 2 3 4 5 >

97/6/20
12:12 ص

دسیس اکسپرت

Decis EXPERT 100 EC

مزایای دسیس اکسپرت :

فوق العاده مقرون به صرفه

مقدارمصرف بسیارکم

کم خطربرای محیط زیست (فاقد حلال زایلن)

تکنولوژی منحصربه فرد بایربدلیل دارابودن چهاربرابرماده موثربیشتر

معرفی :

حشره کش دسیس درسال 1979 توسط شرکت بایربه بازارمعرفی گردید.درطول این مدت دسیس برعلیه آفات مختلفی دربیش از300گونه گیاهی درسراسرجهان باموفقیت مصرف شده واین روندهمچنان ادامه دارد.امروزه دسیس یکی ازپرکاربردترین وشناخته ترین حشره کش هادرجهان می باشد.

دسیس اکسپرت با ماده موثر دلتامترین (100گرم درلیتر) حشره کشی باخاصیت تماسی گوارشی می باشد که طیف وسیعی ازآفات مکنده و جونده رادرمقادیرمصرف بسیارکم پس ازسمپاشی کنترل می کند.

دسیس اکسپرت درمقایسه بافرمول رایج (25گرم درلیتر) حاوی چهاربرابرماده موثربیشتر می باشداین مقداربیشترین ماده موثرممکن وکمترین میزان حلال درفرمولاسیون امولسیون می باشد.این تکنولوژی منحصربفرد درانحصارشرکت بایرمی باشدکه علاوه برتاثیرقاطع بامقدارمصرف بسیارکم، کاملا برای کشاورزان مقرون به صرفه می باشد.

دسیس اکسپرت تنهاحشره کشی ازگروه پیروترتئدها است که فقط یک ایزومر فعال درترکیب آن وجود دارد درنتیجه با مقدارمصرف یسیارکم وعدم استفاده ازحلال های مخرب (زایلن) اثرات مخرب جانبی وآلودگی محیط زیست رابه حداقل ممکن رسانده است.

دسیس اکسپرت به سه طریق روی حشرات تاثیرمی گذارد :

اثرضربه ای : بلافاصله پس ازسمپاشی آفات ازبین می روند

خاصیت دورکنندگی : آفات راازمنطقه سمپاشی دورمیکند تا قادرنباشند به محصول خسارت واردکنند

عدم تغذیه آفت : آفات درمنطقه سمپاشی شده باقی می مانندولی قادربه تغذیه ازگیاه نیستند درنتیجه خسارتی به بارنمی آورند

موارد ثبت دسیس اکسپرت درایران :

درمحصول گندم بروی آفت سن بامقدارمصرف 45 میلی لیتر درهکتاربادوره کارنس 3 روزه به ثبت رسیده است.

درصورتیکه جمعیت آفت درزمان سمپاشی درحالت طغیانی باشدمقدار 65-45 میلی لیتردرهکتارتوصیه می شود.

 


  

96/12/13
2:27 ص

آلیون علفکشی با دوام طولانی :

آلیون علفکش پیش رویشی، تماسی وخاک کاربرد برای کنترل همزمان علف های هرز باریک برگ و پهن برگ یکساله و علف های هرز دائمی که از طریق بذر جوانه می زنند، در مزارع نیشکر است.

آلیون متعلق به گروه شیمیائی HRAC:29  Alkylazines است و حاوی 500 گرم ماده موثر ایندازیفلام در لیتر است.

مانع از بیوسنتز سلولز می شود ( CBI ) و باعث توقف رشد مریستم  علف های هرز می گردد در نتیجه از جوانه زدن آنها جلوگیری بعمل می آورد.   

علفکش خاک کاربرد و پیش رویشی است و با چسبیدن به کلوئیدهای خاک ، علف های هرز را به مدت طولانی کنترل می کند.


جدول مقایسه علفکش های رایج درنیشکربا علفکش جدید آلیون

نام عمومی  

نام تجاری  

خانواده شیمیایی  

نحوه عمل  

میزان مصرف درهکتار  

سال ثبت  

آترازین  

گزاپریم

تریازین ها  

بازدانده فتوسنتز در فتوسیستم 2  

  3 تا 4 کیلوگرم

   1347  

آمترین  

گزاپاکس  

تریازین ها  

  2 تا 4 کیلوگرم

  1350

تبو تیورون

تبوسان

اوره ها

3 تا 4 لیتر

1380

متری بیوزین

سنکور

تریازینون ها

2 تا 2/5  کیلوگرم

1355

آمیکاربازون

داینامیک

تریازولینون

1 تا 1/5 کیلوگرم

1390

ایندازیفلام

آلیون

آلکیل آزین ها

بازدارنده بیوسنتز سلول

0/1 لیتر

1395

 

مشکلات استفاده ازعلفکش های رایج درمزارع نیشکر :

مقاومت علف های هرز به علفکش ها

نبود طیف علفکش با نحوه اثر متفاوت

دز های بالای مصرف علفکش ها درهکتار

نداشتن مدت کنترل بالای علف های هرز

افزایش هزینه کنترل علف های هرز

آلودگی زیست محیطی

 

مزایای استفاده ازعلفکش آلیون درمزارع نیشکر :

مقدار مصرف بسیار کم درهکتار

دارای دوام طولانی در کنترل علف های هرز

      مدیریت مقاومت علف های هرزبدلیل تعلق به گروه شیمیایی جدید

کنترل طیف وسیعی از علف های هرز

آلودگی کمتر محیط زیست

صرفه اقتصادی در حمل و نقل و انبارداری

هیچ گونه سوزندگی در نیشکر ندارد


توصیه های کلی دررابطه باکاربردعلفکش آلیون :

بهترین زمان مصرف قبل ازرویش علف های هرزمزارع نیشکراست

در مزارع راتون (بازرویی) و بعد از عملیات بازرویی (راتونینگ) استفاده  شود.

رطوبت کافی در خاک قبل از سمپاشی  و آبیاری پس از مصرف علفکش، به افزایش کارایی آلیون کمک می نماید.

مواردتوصیه وزمان مصرف :

علفکش آلیون بامقدارمصرف 100 میلی لیتر درهکتاربرای کنترل علف های هرزباریک برگ وپهن برگ یکساله درمزارع نیشکربه ثبت رسیده است. 

 

ساخت شرکت بایر آ گ - آلمان


 


  

96/12/5
2:33 ص

بوکتریل یونیورسال

Buctril universal EC 570

علف کش بوکتریل یونیورسال پهن برگ کش انتخابی،تماسی وسیستمیک مزارع گندم ازگروه هیدروکسی بنزوتتریل واسیدفنوکسی کربوکسیلیک می یاشدکه جهت کنترل علف های هرزپهن برگ بصورت پیش رویشی به ثبت رسیده است.

ماده موثربوکتریل یونیورسال پس ازسمپاشی ،سریعاتوسط علف های هرزجذب وبصورت تماسی وسیستمیک آنهاراکنترل می کند.

بوکتریل یونیورسال باتداخل درانتقال الکترون فتوسنتزدرفتوسیستم 2 وهمچنین ازطریق جلوگیری ازرشدمریستم باعث کنترل ونابودی علف های هرزمی گردد.

مزایای بوکتریل یونیورسال :

پهن برگ کش جدیدمزارع گندم

کنترل طیف وسیعی ازعلف های هرزپهن برگ

مناسب جهت استفاده درمدیریت تلفیقی علف های هرز

حاوی دوماده موثرباطرزتاثیرمتفاوت باخاصیت هم افزائی

مواردتوصیه وزمان مصرف :

ثبت شده درمصول گندم بامقدارمصرف 1/5-1/25 لیتردرهکتاردرزمان 6-2برگی علف های هرزپهن برگ

مدیریت کاربرد :

فقط ازسمپاش های پشت تراکتوری بانازل های خط پاش وتنظیم شونده استفاده شود

حجم محلول سمپاشی 400-200 لیترآب درهکتاردرنظرگرفته شود

هنگامی که گیاه تحت استرس قرارگرفته باشد باید سمپاشی راتامناسب شدن شرایط به تعویق انداخت

به منظورپیشگیری ازپدیده مقاومت این سم درتناوب باسایرعلفکش ها بانحوه تاثیرمتفاوت مصرف شود

قابل اختلاط باآتلانتیس است


  

96/6/29
7:30 ع

علفکش کانسیل اکتیو :

COUNCIL ACTIV WG 300

کانسیل اکتیوعلفکش پس رویشی جدید،انتخابی باخاصیت تماسی وسیستمیک حاوی دوماده موثر تریافامون واتوکسی سولفورون است که برای کنترل همزمان علف های هرزباریک برگ ،جگن ها وپهن برگ های یکساله وبندواش درمزارع برنج می باشد و هیچگونه خطرسوزندگی روی برنج ایجادنمی کند

نام عمومی : تریافامون : 200 گرم در کیلو گرم، اتوکسی سولفورون : 100 گرم در کیلو گرم

نام تجاری : کانسیل اکتیو 30% WG

حاوی 300 گرم ماده موثر در کیلو گرم

کانسیل اکتیو علفکش انتخابی ، تماسی  و سیستمیک از گروه سولفونانیلید و سولفونیل اوره است                                                                                                                                      

HRAC=B

طرز تاثیر تریافامون

توسط برگ و ریشه علفهای هرز حساس جذب می شود و سریعا به  1st metabolite triafamone-hydroxy تبدیل میگردد . در برنج بر خلاف علفهای هرز، پس از تماس ماده موثر ،سوخت و ساز ثانویه شکل می گیرد و  triafamone-hydroxy-N-desmethyl تشکیل می گردد و در نتیجه برنج دچار خسارت نمی شود. تریافامون پس از جذب در آوند چوب و آبکش به حرکت در می آید و علفهای هرز علائمی مانند توقف رشد، تغییر رنگ و بافتهای مرده را 1 الی 2 هفته پس از مصرف از خود نشان می دهند .

طرز تاثیر اتوکسی سولفورون

اتوکسی سولفورون بیشتر توسط برگها ی گیاهان حساس جذب می شود و در داخل آنها انتقال پیدا میکند و مانع از ساخت استولاکتیت (  ALS) می گردد. پس از توقف رشد علفهای هرز ، نقاط رنگ پریدگی ابتد در قسمتهای پائین و سپس در قسمتهای بالای علفهای هرز مشاهده می گردد. 3 الی 4 هفته پس از مصرف مرگ علفهای هرز روی می دهد . عدم تاثیر اتوکسی سولفورون در برنج بدلیل متابولیسم متفاوت برنج در مقابل آن است                                                                                                                                                                                                                     

قابلیت اختلاط :

بدلیل نوع مصرف (قطره پاشی) امکان اختلاط با سایر سموم وجود ندارد و مخلوط آن با سایر مواد دفع آفات نباتی نیز توصیه نمی شود .

به منظور جلوگیری از پدیده مقاومت این سم در تناوب با سایر علفکشها مصرف شود

مزیای کانسیل اکتیو :

کنترل موثر بندواش و اویارسلام

مقدارمصرف کم باکارائی بالا

ایمن برای شالی کاران ومحیط زیست

مناسب جهت کنترل علف های هرزمقاوم

قابل مصرف درکشت مستقیم ونشایی

حاوی دوماده موثره باطرزتاثیرمتفاوت باخاصیت هم افزائی

کنترل همزمان علف های هرزباریک برگ  وپهن برگ وجگن ها

شرایط وزمان مصرف :

کشت نشایی : بهترین زمان مصرف بعدازانتقال نشاء وتا قبل ازدوبرگی علف های هرزبامقدارآب مصرفی 8الی 10 لیتردرهکتار بصورت قطره پاشی می باشد.

سمیت برای محیط زیست :

برای جانوران آبزی بسیار سمی است . دام و طیور را قبل از سمپاشی از محل دور نمائید . از چرای دام در نواحی تازه سمپاشی شده جلوگیری کنید . از آلودگی آبهای آشامیدنی جاری، راکد و زیر زمینی به آفت کش و محلول آفت کش اکیداً خودداری نمائید . از شستشوی دستگاه های سمپاش نزدیک رودخانه و آب های جاری خودداری کنید .

علفکش کانسیل باماده موثره اتوکسی سولفورن و تریامافون بافرمولاسیون WG %30 تولید شرکت بایر آگ آلمان جهت کنترل علف های هرزشالیزارها به مقدار 150- 100  گرم در هکتار در تاریخ 96/6/27 در هیئت نظارت برثبت سموم به ثبت رسیده است.


 


  

96/4/1
10:30 ع

 

کشت آفتابگردان درخوزستان :

آفتابگردان گیاهی یکساله است که به دلیل دارابودن مقدارقابل توجهی روغن درسطح جهان ازاهمیت ویژه ای برخورداراست وبخاطرروغن خوراکی آن موردکشت وکارقرارمی گیرد.

آفتابگردان بومی جنوب غربی امریکا ناحیه مکزیکو است و ارقام وحشی آن به مقدار فراوان در آن کشور یافت می شود.آفتابگردان در قرن شانزده میلادی توسط اسپانیایی ها به اروپا برده شد ودراسپانیا وفرانسه به عنوان گیاه زینتی ازآن استفاده می شده است. در قرن نوزده ازاروپا به روسیه برده می شود.دانشمندان روسی به روغن آن پی   برده و برای اصلاح آفتابگردان وافزایش میزان روغن آن تلاش های زیادی کردند به همین دلیل ارقامی که امروزه به عنوان ارقام روغنی در نقاط مختلف جهان کشت می شوند ارقام تجاری واصلاح شده روسی هستند.

کشورهای آرژانتین ، روسیه ،فرانسه و چین مهمترین تولید کنندگان آفتابگردان در جهان به شمار می رود.کشت آفتابگردان درایران ازاواخردوره قاجاردرآذربایجان بامصرف آجیلی رایج شدودردهه 40 بعنوان دانه روغنی کشت شد.استانهای اردبیل ،آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی و فارس مهمترین تولید کنندگان آفتابگردان دیم و مازندران و گلستان مهمترین تولید کنندگان آفتابگردان آبی می باشند.

نیازکشوربه تولیددانه های روغنی به منظورعدم وابستگی به واردات روغن نباتی سبب شده کشت وکارآفتابگردان درسایراستان های کشورکه قابلیت وپتانسیل تولیدآن رادارندموردتوجه قرارگیرد.

شرایط اکولوژیکی استان خوزستان سبب شده که بتوان گیاه آفتابگردان رادربرنامه تناوبی کشت وکارمنطقه قرارداد.درسال های اخیرکشت آفتابگردان دراین استان شروع شده ومورداستقبال کشاورزان خوزستانی قرارگرفته است.

دراستان خوزستان آفتابگردان رامی توان دردوتاریخ نیمه دوم بهمن تا نیمه اول اسفندودرمردادماه کشت کرد.البته درکشت زمستانه بایدازارقام زودرس استفاده کردتازمان گلدهی وبرداشت باگرمای اواخراردیبهشت برخوردنکند زیرادراین حالت گلچه ها آسیب دیده ودانه ها پوک می شوند وارقام دیررس رادرمردادماه کشت کرد.بهترین زمان کاشت آفتابگردان درخوزستان مردادماه می باشد به این ترتیب گلدهی وبرداشت گیاه مصادف باخنکی پاییزمی شود.

توسعه کشت وکارآفتابگردان دراستان خوزستان گامی درجهت پایداری کشاورزی واکوسیستم منطقه وعدم وابستگی به واردات دانه های روغنی وتامین بخشی ازروغن خوراکی موردنیازجامعه است.

 


  

96/2/19
11:57 ع

آلیون علفکش جدیدمزارع نیشکر :

نیشکر با نام علمی  Saccharum officinarum  گیاهی گرمسیری و نیمه گرمسیری چندساله است که درسطح وسیعی از استان خوزستان به منظوربرداشت ساقه حاوی قند آن برای تولید شکرو سایرفرآورده های جانبی کشت وکارمی شود.

نیشکردرطی دوران رشد اولیه و تا شروع رشد طولی ساقه که چندین ماه بطول می کشد پوشش محدودی روی خاک داشته وبه شدت به رقابت باعلف های هرز حساس است که در صورت عدم کنترل علف‌های هرز  بالغ بر 70  تا 90 درصد محصول از بین می‌ رود. بنابراین مبارزه باعلف های هرزمزارع نیشکربا استفاده ازعلف کش ها امری ضروری ورایج است. 

علف کش‌هایی که درنیشکر ثبت شده و به کار می‌روند ازبازدارنده‌های فتوسنتز بوده که نحوه عمل مشابهی دارند وازنظرتنوع و طیف علف کشی مناسب نمی‌باشند.علف کش هایی مانند آمترین ، متری بوزین، دیورن وتبوتیورون وآترازین چندین دهه است که به منظورمبارزه باعلف های هرزنیشکراستفاده می شوند.کاربرد مداوم این علفکش ها وعدم رعایت تناوب شیمیایی باعث شده تاثیراین سموم علفکش بروی علف های هرزبشدت کاهش یافته ومقاومت نسبت به این سموم بوجودآمده است.همچنین میزان مصرف این علف‌کش‌ها بسیار بالا می‌باشدکه این امر موجب نگرانی های زیست محیطی شده است. بنابراین معرفی وتنوع بخشیدن به علف‌کش های قابل استفاده در نیشکروجایگزین کردن علف‌کش های موجود پرخطر با علف‌کش های ایمن‌تر وموثربا مقدارمصرف پایین درهکتار امری ضروری است..درراستای تنوع بخشیدن به سموم علفکش نیشکرو مدیریت مقاومت، شرکت بایرآلمان علفکش آلیون را درنیشکرثبت و معرفی نموده است.

علفکش آلیون با ماده موثرایندازیفلام بافرمولاسیون  SC 500 یک علف کش پیش رویشی جدید از گروه آلکیلازین وممانعت کننده از بیوسنتز سلولز است.این علفکش قبل ازسبزشدن بذورعلف های هرزبکارمی رود تا با شروع سبزشدن جوانه ویا گیاهچه مانع ازخروج آنها ازسطح خاک شود.علفکش آلیون با دوز100میلی لیتر درهکتاربه منظورکنترل علف های هرزدرنیشکردرایران به ثبت رسیده است.

ایندازیفلام قوی‌ترین بازدارنده بیوسنتز سلولزی می‌باشد که تا به حال در گروه آلکیلازین کشف شده است ایندازی‌فلام توانایی کنترل طیف وسیعی از علف‌های‌هرز را دارد و کنترل طولانی مدت علف های هرزمزارع نیشکررا با میزان مصرف پایین فراهم می‌کند. بدلیل ترکیب چربی دوستی  ایندازی‌فلام، ضروریست در هنگام کاربرد این علفکش  رطوبت خاک مناسب باشد.

با استفاده از تناوب علف‌کش آلیون با علف‌کش‌های رایج درنیشکرمی توان از مقاومت به علف‌کش‌ها در مزارع نیشکر جلوگیری کرد و به علت پایین بودن میزان مصرف این علف‌کش ، آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از مصرف بالای علف‌کش‌های رایج در نیشکر کاهش یابد.


  

96/1/25
6:56 ع

پروفایلر

PROFILER  WG711.2

قارچکش اختصاصی برای کنترل سفیدک داخلی انگور

مزایای پروفایلر :

کنترل عالی ودوام اثرمناسب

دارای خاصیت پیشگیری ومعالجه کنندگی

ترکیب منحصربفردبا دوماده موثرمتفاوت

معرفی پروفایلر:

پروفایلرقارچکشی باخاصیت تماسی وسیستمیک حاوی دوماده موثر 44/5 گرم فلوپیکولید و 666/7 گرم فوستیل آلومینیوم درکیلوگرم است.

ماده موثرفلوپیکوئید درآوندچوبی حرکت می کند ودارای خاصیت تماسی وعبورازبرگ گیاهان است وباخاصیت محافظتی عالی وکمی معالجه کنندگی تاثیرفوری وموثرروی زئوسیورها دارد.فلوپیکولیدمانع ازجوانه زدن قارچ عامل بیماری می گردد.وروی تمام مراحل خانواده اومایستهاموثراست وهیچگونه خطرگیاهسوزی ندارد.

ماده موثرفوستیل درآوندچوب وآبکش (به طرف بالاوپایین گیاه) حرکت می کند.فوستیل باعث تحریک سیستم دفاعی گیاهان می شودوهمچنین مانع ازجوانه زدن اسپورهای قارچ بیماری ونفوذآنهابه داخل بافت گیاهان می شود.خاصیت معالجه کنندگی فوستیل مانع گسترش میسیلیوم واسپرزائی می گردد.

مواردثبت درایران :

پروفایلر در انگور برای بیماری سفیدک کرکی به مقدار 2.5-2 لیتردرهزار به ثبت رسیده است.

دوره کارنس پروفایلردرانگور7روزاست.

مدیریت کاربرد :

جهت جلوگیری ازخسارت وکنترل مناسب بیماری پیشنهادمی شود درصورت مساعدشدن شرایط برای بروزبیماری ویابه محض مشاهده اولین علائم بیماری در3نوبت سمپاشی صورت گیرد.

نوبت اول : قبل ازشروع گلدهی

نوبت دوم : پس ازریزش گلبرگ وتشکیل میوه

نوبت سوم : 10روزبعدازسمپاشی مرحله دوم

جهت جلوگیری ازبروزمقاومت پروفایلررابیش از3 بارمتوالی درطول یک فصل زراعی مصرف ننموده ودرتناوب باسایرقارچ کش هااستفاده کنید. 


  

96/1/14
8:57 ع

شته سبزگندم :

Sitobion avenae

شته سبزگندم دراکثرمناطق گندمکاری کشور بروی گندمیان مشاهده شده است.گندم،جو و یولاف ازمیزبان های مهم آن به شمارمی آیند.این حشره درزمانی که بوته های گندم سبز و شاداب هستندبروی برگ هامشاهده وازشیره گیاه تغذیه می کنند.

بعدازظهورخوشه های گندم تمام جمعیت بروی خوشه هامتمرکزمی شود.تغذیه شته هاازخوشه هاموجب کاهش وزن هزاردانه وچروکیدگی دانه هامی شود.حساس ترین مرحله رشدی گندم به خسارت شته ها،مرحله شیری دانه های گندم است.

دشمنان طبیعی شته ها :

 کفشدوزک 7نقطه ای،مگس گل،بالتوریها وزنبورهای پارازیتوئید از دشمنان طبیعی شته هاهستنددرصورتی که درمزارع گندم دشمنان طبیعی شته ها وجود داشته باشدهرکدام درکنترل شته ها موثرهستند.

به عنوام مثال هرکفشدوزک دردوره لاروی بطورمتوسط 1000 شته وهرحشره کامل کفشدوزک 9000 شته راشکارمی کند.

کنترل شیمیایی :

درصورت طغیان جمعیت شته ها درمزارع گندم وآلودگی مزارع به میزان 10درصد درمرحله رشدی ساقه تااوایل خوشه می توان ازسموم موثر بروی شته ها با توصیه کارشناسان حفظ نباتات منطقه استفاده کرد


 


  

95/12/24
9:28 ع

 

علفکش آلیون :

ALION SC 50%

آلیون علفکش پیش رویشی،تماسی وخاک کاربردازگروه آلکیل آزین حاوی 500 گرم ماده موثرایندازیفلام درلیترمی باشدکه مانع ازجوانه زدن بذور و رشدعلف های هرزمی شود.ماده موثرآلیون پس ازتماس باعلف های هرزازطریق خاک، ازساخت سلولز درگیاهان جلوگیری می کندو مانع ازرشدمریستم می گردد.ماده موثرایندازیفلام پس ازتماس باسطح خاک برای مدت زیادی به کلوئیدخاک می چسبد و علف های هرزی که ازسطح خاک جوانه بزنندجذب هیپوکوتیل برگ شده و براحتی ازبین می روند.

مزایای استفاده ازآلیون :

مقدارمصرف بسیارکم درهکتار

دارای دوام طولانی درکنترل علف های هرز

کنترل طیف وسیعی ازعلف های هرزباریک برگ وپهن برگ

مدیریت مقاومت علف های هرزبدلیل تعلق به گروه شیمیایی جدید

آلودگی کمترمحیط زیست

صرفه اقتصادی درحمل ونقل وانبارداری

مدیریت کاربردآلیون درمزارع نیشکر :

آلیون علف کش غیراختصاصی برای کنترل علف های هرزباریک برگ وپهن برگ یکساله وعلف های هرزدائمی که ازطریق بذرجوانه می زنند،درمزارع نیشکراست،آلیون هیچگونه خطرسوزندگی درنیشکرندارد.

بهترین زمان مصرف قبل ازرویش علف های هرزاست.سطح مزرعه بایدعاری ازکلوخ وهرگونه بقایای گیاهی باشد.شرط اصلی برای کسب بهترین نتیجه،رطوبت کافی درخاک قبل ازسمپاشی ویاسمپاشی درفصول باران است.آبیاری پس ازمصرف علفکش به افزایش کارائی آلیون کمک می نماید.

بهترین زمان سمپاشی درمزارع نیشکربعدازآبیاری وقبل ازرویش علف های هرزمی باشد.ازعلفکش آلیون درمزارع راتون وبعدازعملیات راتونینگ استفاده شود.

آلیون قادربه کنترل علف های هرزجوانه زده وهمچنین علف های هرزدائمی وریزوم داروغده دارنیست.

مهمترین علف هایی که توسط آلیون درمزارع نیشکرکنترل می شوند :

سوروف (Echinochloa colona )

علف برنجی (Diplachne)

شیرتیغک (Sonchus oleraceous)

هفت بند (Polygonum patulum)

فالاریس (phalaris minor)

یونجه وحشی  (Melilotus officinarum)

مواردثبت درایران : 

علفکش آلیون  ALION SC 50%  باماده موثره ایندازیفلام بافرمولاسیون SC 50% ساخت شرکت بایر آ گ آلمان درجلسه هیئت نظارت برثبت سموم در مورخ 1395/12/2 برای کنترل علف های هرزمزارع نیشکر با دوز 100  میلی لیتر درهکتاربه ثبت رسیده است.

 


  

95/11/26
7:20 ع

کانسنتو

CONSENTO  SC450

قارچ کش جدیدبرای کنترل بیماری آلترناریا

ساخت شرکت بایرآلمان

مزایای کانسنتو :

-           کنترل سریع وطولانی مدت بیماری

-          موثرروی تمام مراحل قارچ عامل بیماری

-          دارای خاصیت پیشگیری ومعالجه کنندگی

معرفی :

کانسنتوقارچ کشی باخاصیت تماسی وسیستمیک حاوی دوماده موثرفنامیدون 75 گرم درلیتر و پروپاموکارب 375 گرم درلیترمی باشد.ماده موثرفنامیدون مانع ازتنفس میتوکندری قارچ عامل بیماری شده وروی چندین مرحله ازرشدپاتوژن مانندآزادشدن وحرکت زئوسپوروجوانه زدن اسپورانژیم تاثیرگذاشته وآنهارا ازفعالیت بازمی دارد.فنامیدون باخواص عبورازبرگ گیاهان قارچ عامل بیماری رابخوبی کنترل می کند.

ماده موثرپروماکارب مانع ازساخت فسولیپیدواسیدهای چرب می شودکه نتیجه آن ازهم پاشیده شدن دیواره سلولی قارچ عامل بیماری است.پروماموکارب دارای خاصیت سیستمیکی بوده ودرآوندچوب حرکت می کندومانع ازرشدمیسیلیوم وجوانه زدن اسپورهامی شود.

مواردثبت کانسنتودرایران:بیماری لکه موجی درمحصول گوجه فرنگی بامقدارمصرف 2 لیتردرهکتار

دوره کارنس کانسنتودرگوجه فرنگی 3روزاست.

مدیریت کاربرد:

کانسنتودارای خواص بسیارعالی محافظتی ومعالجه کنندگی است وازبرگ هاوساقه های تازه روییده بخوبی محافظت می کند.

جهت جلوگیری ازخسارت وکنترل مناسب بیماری پیشنهادمی شوددرصورت مساعدشدن شرایط برای بروزبیماری ویابه محض مشاهده اولین علایم بیماری سمپاشی صورت پذیرد.

پوشش یکنواخت برگ هابخصوص پشت برگ هادرزمان سمپاشی برای کنترل کامل بیماری الزامی است.

جهت جلوگیری ازبروزمقاومت کانسنتو رابیش از3بارمتوالی درطول یک فصل زارعی استفاده نکنیدهمچنین توصیه می شودکانسنتودرتناوب باسایرقارچ کش هادرطول فصل زارعی مصرف شود.

درصورتیکه یک ساعت پس ازمصرف کانسنتو بارندگی صورت گیرددرکارایی کانسنتو تاثیری ندارد.


 


  
مشخصات مدیر وبلاگ
 
محمود پورمحمود[41]
 

به وبلاگ کشاورزی نوآورسبزخوش آمدیدهدف نوآورسبزترویج دانش ونوآوری های کشاورزی درجهت بهبودوتوسعه بخش کشاورزی وخدمت به جامعه کشاورزی است.لطفاماراازنظرات وانتقادات خودمطلع سازید. باتشکر محمودپورمحمود M.pourmahmoud313@yahoo.com


لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
صفحه‌های دیگر
دوستان
 

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ